Whindra, dijital iş çözümleri sunan akıllı bir mobil yönetim paketidir. Satış destek sürecini basitleştirmek ve riski azaltmak, aynı zamanda kar ve verimliliği artırmak için tasarlanmış beş farklı modüle sahiptir.

Kontrat ve risk yönetimi
Kontrat ve risk yönetimi
POP (Satış destek tanıtım malzemeleri) talep ve tedarik yönetimi
POP (Satış destek tanıtım malzemeleri) talep ve tedarik yönetimi
Basılı pazarlama materyalleri tasarım yönetimi
Basılı pazarlama materyalleri tasarım yönetimi
Personel eğitim ve performans yönetimi
Personel eğitim ve performans yönetimi
Talep ve bütçe tahminleri
Talep ve bütçe tahminleri

Whindra ile
saha yönetiminde elinizi güçlendirin!

1
Operasyonel süreçlerde hızınızı 3 kata kadar katlayın.
Operasyonel süreçlerde hızınızı 3 kata kadar katlayın.
2
Operasyonel mükemmellik yaratın.
Operasyonel mükemmellik yaratın.
3
Bütçe planlamalarınız için doğru tahminleri alın.
Bütçe planlamalarınız için doğru tahminleri alın.
4
Tedarik maliyetlerinizi %30’a kadar azaltın.
Tedarik maliyetlerinizi %30’a kadar azaltın.
5
Kârınızı en üst düzeye çıkarın.
Kârınızı en üst düzeye çıkarın.
6
Satış destek faaliyetlerinizde verimliliğinizi artırın.
Satış destek faaliyetlerinizde verimliliğinizi artırın.

Ürünler & Faydalar

W–Deal

Kontratlar, taahhütler, satış raporları Whindra’da tek ekranda.
+
İŞ AKIŞI

Kontratlar, taahhütler, satış raporları Whindra’da tek ekranda.

Sözleşme süreçlerinizi W-deal ile yönetin, dokümanlarınızı arşivleyin, raporlar alın, aksiyon planlarınızı oluşturun.

W-deal, bayi ve satış noktaları ile yapılan sözleşmeler ve koşulların takibini sağlar, enflasyon, amortisman ve satış noktalarındaki ceza hesaplamalarınının yapar, ödeme verilerinin ve alınan aksiyonların aynı ekran üzerinden yönetilmesini sağlayarak, sunduğu detaylı raporlar ile kontrat yönetiminde bütünsel bir çözüm sunar.

 • Bayi/satış noktaları ile yapılan sözleşmelerin tüm detaylarına zaman ve mekan kısıtı olmadan erişim sağlar.
 • Sözleşmeden doğan fatura/ödeme takibi kolaylığı sağlar.
 • Amortisman, enflasyon ve Forex hesaplarının sistem üzerinde yapılması ile doğru sonuçlara, hızlı bir şekilde ulaştırır.
 • Sözleşmelerin dijital ortamda arşivlenmesi ile veri kaybının önüne geçmesini sağlar.
 • Hazır kontrat şablonları sayesinde hızlı kontrat tanımlama imkanı ile zaman ve maliyet kazandırır.
 • Kontrat tanımlama sürecindeki iş akışının dijital ortama taşınması sayesinde, kontrat tanımlama ve onay sürecindeki aksaklıkları giderir.
 • Yapılan sözleşmelerin tüm detaylarına zaman ve mekan kısıtı olmadan erişimini sağlar.
 • Sözleşme üzerindeki taahhütleri ve taahhütlerin gerçekleşme durumlarını takip ederek olası risklerden korur.
 • Sözleşmeden doğan ödeme takibini kolaylaştırır.
 • Bayi/satış noktaları ile yapılan sözleşmelerin tüm detaylarına zaman ve mekan kısıtı olmadan erişim sağlar.
 • Sözleşmeden doğan fatura/ödeme takibi kolaylığı sağlar.
 • Amortisman, enflasyon ve Forex hesaplarının sistem üzerinde yapılması ile doğru sonuçlara hızlı bir şekilde ulaştırır.
 • Sözleşme taahhütlerinden doğan cezalar sonucu bayi/satış noktaları ile yapılan görüşmeleri kayıt altına alır.
 • Yönetilebilir alanlar sayesinde sözleşme tipleri bazında esnek veri girişi yapar.
 • Sözleşme tipi bazında hazırlanmış şablonlar sayesinde kolay ve hızlı kontrat tanımlar.
 • Toplu kontrat tanımlama modülü sayesinde, geçmişe yönelik kontratların toplu tanımlama imkanı sağlar.
 • Kontrat tanımlama ve onay sürecindeki aksaklıkları gider.

W-Demand

POP talep ve tedarik süreçlerini yönetmek Whindra ile çok kolay.
+
İŞ AKIŞI

POP talep ve tedarik süreçlerini yönetmek Whindra ile çok kolay.

Üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürün, verimliliği arttırın ve süreçlerinizi hızlandırın.

W-Demand nokta bazlı POP tedarik taleplerini toplar, siparişleri oluşturur, üretimin başlangıcından dağıtımın sonuna kadar tüm süreci uçtan uca raporlar, ihtiyacınız olduğunda ERP sistemleri ile de entegre çalışarak süreci en kolay şekilde takip etme imkanı sunar.

 • POP ürün planlama, tedarik ve teslim sürecinin doğru şekilde tamamlanması ile satış artışını destekler.
 • Doğru ve verimli bir şekilde POP ürün bütçesini planlar.
 • Marka imajını güçlendirir.
 • Satış destek faaliyetlerindeki verimliliği arttırır.
 • Tedarik maliyetlerini azaltır.
 • Operasyonel süreçte zamandan kar ettirir.
 • Ürün/hizmetin hatasız ve zamanında teslim alınmasını sağlar.
 • POP ürün planlama, tedarik ve teslim sürecinin doğru şekilde tamamlanması ile noktanın satışını arttırır.
 • Üretim planlama kolaylığındaki ve üretim sürecindeki aksaklıkları önler.
 • Ödeme aksaklıklarını giderir.
 • Siparişlerin doğru zamanda teslim edilmesini sağlar.
 • Markanın sipariş özelinde geri bildirimini kolaylaştırır.
 • Yanlış /eksik brief ile gereksiz efor tüketimini önler ve doğru üretimi gerçekleştirir.
 • Fiyat listeleri sayesinde hızlı teklif girişi sağlayarak, satın alma onay sürecini kısaltır.
 • Çalışma yapılacak satış noktasındaki ilgilinin ölçü ve montaj tarihinde yerinde olmasını sağlar.
 • Tedarikçi katalogları sayesinde artık tedarik etmediği ürün siparişlerinin verilmesini önler.
 • Brief ve üretim sürecinde tedarikçi ile doğru iletişim ortamı oluşturur.
 • Üretim planlama kolaylığı ve üretim sürecindeki aksaklıkları giderir.
 • Siparişlerin doğru zamanda teslim edilmesini sağlar.
 • Yanlış/eksik brief ile gereksiz efor tüketimini önler, doğru üretim süreci oluşturur.
 • Hızlı ve kolay teklif onay süreci imkanı verir.
 • Çalışma yapılacak satış noktasındaki ilgilinin ölçü ve montaj tarihinde yerinde olmasını sağlar.
 • Tedarikçi katalogları sayesinde artık tedarik etmediği ürün siparişlerinin verilmesini önler.
 • Operasyonel süreçte zamandan kar edilmesini sağlar.

W–Design

Marka tasarım havuzunuzu Whindra oluştursun.
+
İŞ AKIŞI

Marka tasarım havuzunuzu Whindra oluştursun.

Dijital ve basılı tasarımlarınız standartlaşsın, kontrol sizde kalsın.

W-design marka tasarım materyalleriniz için organize ve güvenli dijital bir depodur. Saha ekibinizin, hazır şablonlarınıza erişimine olanak sağlar, tasarımların satış noktaları bazında, pazarlama faaliyetlerine göre özelleştirilmesini kolaylaştırır. Bu sayede marka kimliğiniz korunurken, yeniden üretim ve iletişim maliyetleriniz azalır.

 • Kurumsal ve marka kimliğinin korunmasını sağlar.
 • Satış noktası bazlı üretilecek malzemeler için tedarikçilere verilen bütçeden verimlilik sağlatır.
 • Döküman kütüphanesi sayesinde dökümanların dijital ortamda arşivlemesini sağlar.
 • Çalıştığı satış noktalarının POP ihtiyaçlarının giderilmesi sürecinde zaman ve bütçe tasarrufu sağlatır.
 • Çalıştığı satış noktalarının memnuniyetini arttırır.
 • Kurumsal kimliğin korunmasını sağlar.
 • Markanın kurumsal dokümanlarına zaman ve mekan kısıtı olmadan erişimini sağlar.
 • Dijital malzemelerin satış noktası bazlı üretimi için Tedarikçiye tekrar üretim ile zaman kaybettirmez.
 • Tasarım şablonları üzerinden nokta bazlı malzeme üretimine olanak verir.
 • Dijital arşiv sayesinde, zaman/mekan kısıtı olmadan kurumsal dokümanlara erişip, paylaşılmasını sağlar.

W–Done

Whindra ile sahadaki destek faaliyetlerinizi takipte kalın!
+
İŞ AKIŞI

Whindra ile sahadaki destek faaliyetlerinizi takipte kalın!

Bayi personel bilgilerini ve saha eğitimlerini; görüntüleyin, yönetin, sertifikalandırın.

W-done saha eğitim süreçlerinde performans takibi sağlar, hem ekip hem satış noktalarınızın çalışan yeterlilik takibini ve sertifikalaştırma sürecini hızlandırır, kolaylaştırır, tüm eğitim planlamalarınızda zaman kazandırır.

 • Hizmet ve satış kalitesinin arttırılması ile marka imajını güçlendirir.
 • Satış destek faaliyetlerinde verimlilik arttırır.
 • Doğru eğitim/aktivite planları sayesinde hizmet kalitesi ve satışı arttırır.
 • Personel yönetimi sayesinde, pozisyon bazlı personel ihtiyacı planlamasını yapar.
 • Eğitim planlarının önceden bildirilmesi ile eğitim/aktivite tarihinde eğitim alacak personellerin yerinde bulunmasını sağlar.
 • Eğitim rotaları sayesinde doğru ve hızlı eğitim planları oluşturur.
 • Personel veri bankası ile doğru ve güncel personel datasına zaman/mekan kısıtı olmadan erişmesini sağlar.
 • Yönetilebilir alanlar sayesinde, farklı eğitim tipleri için hızlı ve esnek tanımlama imkanı verir.
 • Başarı sertifikalarının sistem tarafından oluşturulup, gönderilmesi ile sertifika hazırlanma sürecini kısaltır.
 • Yönetilebilir alanlar sayesinde, farklı eğitim tipi sonuçlarını zaman/mekan kısıtı olmadan girilmesini sağlar.

W–Predict

Geleceğe yönelik talep ve bütçe tahminlerinizi Whindra sizin için çıkarsın.
+
İŞ AKIŞI

Geleceğe yönelik talep ve bütçe tahminlerinizi Whindra sizin için çıkarsın.

Planlamalarınızda riske yer bırakmayın.

Öğrenen algoritma modülü W-predict, hem tedarik süreçlerinizde hem de nokta bazlı ihtiyaç analizlerinizde geçmiş veriler üzerinden tahminler çıkarır, paternler oluşturur ve en risksiz en doğru önerileri sunarak gelecekteki bütçenizi koruma altına alır, verimliliğinizi arttırır.

 • Hatasız malzeme/hizmet üretim planlanmasını sağlar.
 • Bütçe planlanması yapar.
 • Dönemsel satış ve zarar tahmini yaptırır.
 • Taleplerinin daha hızlı ulaştırılmasını sağlar.

Saha yönetiminde
dijital yardımcınız ile tanışın.

DEMO TALEBİ
^
X
Size daha iyi ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Web sitemizde gezinmeye devam ederek veya bu pencereyi kapatarak çerezler politikamızı kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Kabul Et
X

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Piksel Girişim Bilgi Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikâyetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İletişim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Kimlik Bilgisi: İsim-Soy İsim
 • İletişim Bilgisi: E-Posta ve Telefon Numarası
 • Şirket İsmi
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz yurt içinde yerleşik hiçbir gerçek ve tüzel kişi ile paylaşılmamaktadır.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No: 20 D.6 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya İletişim Formu’nda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden marketing@whindra.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  Piksel Girişim Bilgi Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tanıtım/kampanya süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İletişim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Kimlik Bilgisi: İsim-Soy İsim
 • İletişim Bilgisi: E-Posta ve Telefon Numarası
 • Şirket İsmi
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz yurt içinde yerleşik hiçbir gerçek ve tüzel kişi ile paylaşılmamaktadır.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No: 20 D.6 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya İletişim Formu’nda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden marketing@whindra.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.