PİKSEL GİRİŞİM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (“Whindra”) olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Whindra olarak sizlere hizmet sağlayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz yurtdışı merkez şirketimiz, yurtiçinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Whindra ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Whindra standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Whindra olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, -----Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Whindra olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

^
X
Utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para proporcionar un mejor tamaño y servicios personalizados. Al continuar navegando en nuestro sitio web o al cerrar esta ventana, usted acepta nuestra política de cookies. Obtenga más información sobre cómo usamos las cookies. Aceptar
X

TEXTO DE ACLARACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Le solicitamos amablemente que lea atentamente el siguiente Texto de aclaración sobre protección de datos personales y que conozca nuestro propósito de procesar sus datos personales, y sus derechos asociados dentro de este alcance.

a) Controlador de Datos

Piksel Girişim Bilgi Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. (“Empresa”) procesará sus datos personales como un Controlador de datos, de acuerdo con el alcance explicado a continuación, de conformidad con la Ley N ° 6698 sobre Protección de Datos Personales (“KVKK”).

b) Propósito del procesamiento de datos personales

Los datos personales de nuestros estimados visitantes en línea que se obtendrán bajo el Formulario de demo serán procesados por nuestra Empresa de manera limitada, para realizar transacciones de venta de servicios, distribuir la versión demo para enviarle y dentro de este alcance, realizar actividades de comunicación.

c) Método y razones legales para recopilar datos personales

Los datos personales que se recopilarán de usted se procesarán automáticamente en un entorno electrónico basándose en el fundamento legal especificado en el artículo 5 de la KVKK, que dice lo siguiente: "Es necesario procesar los datos personales de las partes de un contrato, siempre que el procesamiento esté directamente relacionado con la ejecución o implementación del contrato".

d) Categorías y tipos de datos personales

Dentro del alcance del Formulario de demo, los siguientes datos personales se obtendrán de usted:

 • Datos de identidad: Nombre-Apellido
 • Datos de contacto: Dirección de correo electrónico, Número de teléfono
 • Nombre de empresa
 • Comentario que puede estar incluida en el mensaje que nos ha enviado

e) Transferencia de datos personales

Sus datos personales no se comparten con ningún tercero en Turquía.

f) Sus derechos con respecto a la protección de datos personales como sujeto de datos

Puede comunicar sus solicitudes por escrito, en relación con los derechos de los sujetos de datos regulados por el Artículo 11 de la KVKK de acuerdo con el Comunicado sobre Métodos y Principios de Aplicación al Controlador de Datos a la siguiente dirección de nuestra Empresa: Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No: 20 D.6 Şişli/İstanbul, o por correo electrónico, a través de su dirección de correo electrónico personal escrita en el Formulario de demo, a la siguiente dirección de correo electrónico: marketing@whindra.com.

 

 

TEXTO DE ACLARACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Le solicitamos amablemente que lea atentamente el siguiente Texto de aclaración sobre protección de datos personales y que conozca nuestro propósito de procesar sus datos personales, y sus derechos asociados dentro de este alcance.

a) Controlador de Datos

Piksel Girişim Bilgi Teknolojileri Danışmanlık A.Ş.  (“Empresa”) procesará sus datos personales como un Controlador de datos, de acuerdo con el alcance explicado a continuación, de conformidad con la Ley N ° 6698 sobre Protección de Datos Personales (“KVKK”).

b) Propósito del procesamiento de datos personales

Los datos personales de nuestros estimados visitantes en línea que se obtendrán bajo el Formulario de contacto serán procesados por nuestra Empresa de manera limitada, para llevar a cabo estudios de análisis de marketing y procesos de promoción/campañas.

c) Método y razones legales para recopilar datos personales

Los datos personales que se recopilarán de usted se procesarán automáticamente en un entorno electrónico basando el consentimiento explícito que se obtendrá de usted como se especifica en el Artículo 5 de la KVKK.

d) Categorías y tipos de datos personales

Dentro del alcance del Formulario de contacto, los siguientes datos personales se obtendrán de usted:

 • Datos de identidad: Nombre-Apellido
 • Datos de contacto: Dirección de correo electrónico, Número de teléfono
 • Nombre de empresa
 • Información que puede estar incluida en el mensaje que nos ha enviado

e) Transferencia de datos personales

Sus datos personales no se comparten con ningún tercero en Turquía.

f) Sus derechos con respecto a la protección de datos personales como sujeto de datos

Puede comunicar sus solicitudes por escrito, en relación con los derechos de los sujetos de datos regulados por el Artículo 11 de la KVKK de acuerdo con el Comunicado sobre Métodos y Principios de Aplicación al Controlador de Datos a la siguiente dirección de nuestra Compañía: Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No: 20 D.6 Şişli/İstanbul, o por correo electrónico, a través de su dirección de correo electrónico personal escrita en el Formulario de contacto, a la siguiente dirección de correo electrónico: marketing@whindra.com.